top of page

Fremtidens digitale arbeider

Robotic Process Automation (RPA) endrer måten selskaper opererer på ved å automatisere repetitive oppgaver og strømlinjeforme forretningsprosesser. RPA-programvare-roboter etterligner menneskelige handlinger, som å kopiere og lime inn, og kan fullføre disse oppgavene med høyere hastighet og nøyaktighet enn mennesker.


Et marked i endring


Markedet for RPA vokser raskt, med en estimert verdi på 1,89 milliarder dollar i 2021 og forventet å nå 6,81 milliarder dollar innen 2027, ifølge en rapport fra Grand View Research. Denne veksten kan tilskrives de mange fordelene med RPA, inkludert økt effektivitet, reduserte feil og forbedret skalerbarhet.


For en enklere arbeidshverdag


Selskaper i ulike bransjer tar i bruk RPA for å forbedre sine operasjoner. For eksempel kan en bank bruke RPA for å automatisere manuelle oppgaver i kundeservice og øke responstidene til kundehenvendelser. En e-handelsvirksomhet kan bruke RPA til å automatisere ordrebehandling og redusere leveringstider.

Frigjør ansatte


RPA kan også forbedre arbeidsmiljøet ved å frigjøre ansatte fra manuelle og repetitive oppgaver, slik at de kan fokusere på mer kreative og verdiskapende oppgaver. Dette kan føre til høyere jobbtilfredshet og redusert turnover-rate.

Nye arbeidsoppgaver


Selv om RPA ikke er en erstatning for menneskelige ansatte, kan det gi store fordeler for bedriftsdrift ved å automatisere manuelle oppgaver og frigjøre ansatte til å fokusere på mer verdiskapende arbeid.


bottom of page