top of page

Automatiseirng

Ønsker du en mer oversiktlig og automatisert hverdag?
Alt fra integrasjoner fra web til erp, til en digital arbeidere som overtar arbeidsoppgaver som er repetetive og standardiserte.

ERP

Et ERP-system (Enterprise Resource Planning) er en integrert programvareløsning som gir bedriften en helhetlig plattform for å håndtere og automatisere forretningsprosesser. Med et ERP-system kan bedriften samle all relevant informasjon fra ulike avdelinger og prosesser på ett sted, og dermed få bedre oversikt og kontroll over driften. ERP-systemer kan brukes til en rekke formål, for eksempel økonomistyring, lagerstyring, produksjonsplanlegging, innkjøp, salg, markedsføring og kundeservice.

Monday

Med et ERP-system kan bedriften automatisere og effektivisere prosesser, redusere manuelt arbeid og feil, og dermed øke produktiviteten og lønnsomheten. ERP-systemer gir også bedre oversikt over lagerbeholdning og produksjon, noe som kan bidra til å redusere kostnader og unngå forsinkelser. Vi bruker Monday som enkelt kan integreres mot alle dine eksisterende systemer med API. 

Zapier

Monday.com og Zapier er to kraftfulle verktøy som kan brukes til å automatisere arbeidsflyter og integrere ulike apper og plattformer. Ved å koble monday.com og Zapier sammen, kan du skape sømløse arbeidsflyter mellom ulike tjenester og systemer, og dermed øke effektiviteten og produktiviteten i din bedrift. Med Zapier kan du enkelt integrere monday.com med en rekke andre apper og plattformer, som for eksempel Gmail, Slack, Trello, og mange flere. Dette gjør at du kan samle all relevant informasjon på ett sted, og dermed få full oversikt over alle aspekter av driften.

RPA

RPA (Robotic Process Automation) er en teknologi som bruker software roboter til å automatisere og utføre repetetive oppgaver i en bedrifts arbeidsprosesser. RPA gir en rekke muligheter for bedrifter til å øke effektiviteten og produktiviteten i arbeidsprosessene sine, samtidig som det kan føre til betydelige kostnadsbesparelser.

Med RPA kan du automatisere en rekke oppgaver som tidligere krevde manuell innsats, som for eksempel fakturabehandling, dataregistrering, og rapportering. Ved å frigjøre tid og ressurser fra slike oppgaver, kan bedriften fokusere på mer verdiskapende arbeid og dermed øke produktiviteten. RPA kan også forbedre nøyaktigheten og kvaliteten på arbeidet, ved å redusere feil og unøyaktigheter som kan oppstå i manuelle prosesser.

Fremtidens digital arbeider

Den økte bruken av digitale arbeidere vil føre til betydelige endringer i arbeidsmarkedet, og vil kunne ha stor innvirkning på en rekke bransjer og sektorer. Arbeidstakere vil måtte tilpasse seg og utvikle nye ferdigheter for å kunne samarbeide med disse digitale arbeiderne og dra nytte av teknologien på en effektiv måte.

unamedia-web.png
bottom of page